A cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink használatával ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információ

Kedves Partnerünk,

Az alábbi táblázatban szereplő mappákban találhatja meg, illetve töltheti le szerződésének megfelelően az aktuális számláit, esetleges garancia jegyeket, folyamatban lévő IT munkavégzések adatlapjait, illetőleg azok eredményeit, valamint a GDPR dkoumentumait verzió számonként, és azok nyílvántartásait. A számlabizonylatok és dokumentumok fülekben témaköröknek megfelelően kerültek rendezésre, melyben a megfelelő mappákra kattintva tekintheti meg dokumentumait, melyeknél az adott "dokumentumra" vagy a dokumentum sor végén található "Letöltés" gombra kattintva töltheti azt le, mentheti azt el, vagy nyomtathatja azt ki.

Az adatkezelők és az adatfeldolgozók közötti szerződések

 

Az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak a GDPR rendelkezései szerinti, megfelelő technikai és szervezésiintézkedések végrehajtására. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között olyan írásbeli szerződést kell kötni, amely minimálisan az alábbiakra tér ki:

 • az adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli
 • a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak
 • az adatfeldolgozó megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázatok mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja
 • segíti az adatkezelőt a kötelezettségeinek a teljesítésében
  gdpr 12
 • az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően, az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az adatkezelőnek, és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog az személyes adatok tárolását írja elő
 • lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő általvagy az általa megbízott más ellenőr általvégzett auditokat, beleértve a helyszínivizsgálatokat is

Ha az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, a további adatfeldolgozóra is ugyanazokat az adatvédelmi kötelezettségeket kell telepíteni, mint amelyek az adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejött szerződésben vannak. Az adatfeldolgozók számára a következő kötelezettségeket írja elő a rendelet:

 • az adatvédelmi hatóság részére bemutatható módon kell nyilvántartást vezetnie az adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenységéről
 • az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzést követően haladéktalanul jelentenie kell az adatkezelőnek
 • ha azt a rendelet előírja, adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki vagy bíz meg

Teendők

 • az adatkezelőnek biztosítania kell, hogy valamennyi adatfeldolgozóval kötött szerződése megfelel a rendelet rendelkezéseinek
 • adatkezelési tevékenységek nyilvántartásának elkészítése az adatfeldolgozónál
 • az adatfeldolgozónak megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket kell bevezetnie, ideértve az adatvédelmi incidensek esetén alkalmazandó eljárásrendet
 • annak eldöntése, hogy adatvédelmi tisztviselő kinevezése vagy megbízása kötelező-e vagy szükséges-e?

 

 

Bejelentkezés

© 2022 Sió-Informatika Rendszerház Kft.

icon Ai 10 512